NASZ PATRON św. JAN PAWEŁ II

Nasze przedszkole zostało utworzone 15 grudnia 1988 roku. Od 1 września 2002 roku zostało przyłączone do Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Plan dnia

6:15-8:15 Schodzenie się dzieci. 

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

8:15-8:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30-9:00 Śniadanie.

9:00-10:00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.

Zajęcia i zabawy edukacyjne zgodne z nowoczesnymi trendami w pedagogice i psychologii wspomagające rozwój osobowości dziecka w aspekcie emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym.

10:00-11:00 Zabawy ruchowe.

Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11:00-11:30 Zabawy ruchowe, przygotowanie do obiadu - porządkowo - higieniczne.

11:30-12:00 Obiad.

12:00-13:00 Odpoczynek poobiedni (grupy 3,4 - latków leżakowanie). Czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13:00-14:00 Praca z dzieckiem zdolnym i z deficytem rozwojowym.

Przy stoliku ćwiczenia logopedyczne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci (zabawy dramowe, teatralne).

14:00-14:30 Czynności porządkowe. Podwieczorek.

14:30-16:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe (puzzle, klocki, liczmany) rozwijające sprawność manualną.

Zabawy konstrukcyjne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca w małych grupach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

16:00-16:15 Rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami o postępach i zachowaniu dzieci.