NASZ PATRON św. JAN PAWEŁ II

Nasze przedszkole zostało utworzone 15 grudnia 1988 roku. Od 1 września 2002 roku zostało przyłączone do Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Regulamin

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Przedszkola postanawia:

 1. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola do godz. 8:30. W wyjątkowych sytuacjach - zgłoszonych wychowawcy - mogą być przyprowadzane później.
 2. Dzieci z grup mieszczących się w budynku Zespołu Szkół przyprowadzane są na zajęcia do godz. 8:00.
 3. Rodzice odprowadzając dzieci w przedszkolu do sal, nie wchodzą do środka sali. Po korytarzu poruszają się w obuwiu zmiennym lub bez obuwia.
 4. Przy odbiorze dzieci z sali rodzice mają prawo uzyskać, od wychowawcy, informacje dotyczące zachowania dziecka w danym dniu.
 5. Raz w miesiącu - w wybrany dzień ustalony przez wychowawcę danej grupy, będą odbywać się spotkania wychowawców z rodzicami, tzw. wywiadówki. Na spotkaniu rodzice będą otrzymywać informacje dotyczące postępów w rozwoju swoich dzieci.
 6. W godzinach leżakowania, dzieci będą zobligowane do przebywania na leżakach. Nie ma przymusu spania.
 7. W godzinach 12-14 obowiązuje cisza poobiednia. W tym czasie uprasza się rodziców o zachowanie ciszy na korytarzu podczas odbierania dzieci zapisanych na 5h z innej sali.
 8. Odbiór dzieci leżakujących, zapisanych na 9 i 10h, możliwy jest po godzinie 14:15. W wyjątkowych sytuacjach - zgłoszonych wcześniej wychowawcy - można odebrać dziecko wcześniej.
 9. W piątki, do przedszkola, dzieci mogą przynosić swoją ulubiona zabawkę.
 10. Prosi się o nie przynoszenie przez dzieci słodyczy do przedszkola, oprócz dnia urodzin dziecka.
 11. Prosi się rodziców o nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych.
 12. W korytarzu będzie znajdować się skrzynka dotycząca funkcjonowania przedszkola. Rodzice mogą składać w niej swoje uwagi i wnioski.
 13. W korytarzu będzie znajdować się tablica informacyjna na której będą zamieszczane informacje odnośnie programu dydaktycznego realizowanego w poszczególnych grupach.
 14. Wszelkie wpłaty np. na teatrzyk, rodzice będą dokonywać u pani Intendentki.