Rytmika

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia z rytmiki prowadzi Firma Palmonutka.

Zajęcia w każdej grupie będą odbywać się jeden raz w tygodniu.